Châu Mỹ

Du lịch Mỹ Bờ Tây: Los Angeles – Las Vegas – Hoover Dam – Hollywood
Khởi hành: 22/01/2023 (M1 Tết)
Phương tiện: Máy bay
Số ngày: 5 ngày 4 đêm
49.990.000đ
Du Lịch Mỹ (Bờ Đông): New York – Philadelphia – Washington DC
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 9 ngày 8 đêm
79.990.000đ
Du lịch Mỹ liên tuyến (Đông – Tây): New York – Philadelphia – Washington DC – Las Vegas – Los Angeles
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Máy bay
Số ngày: 11 ngày 10 đêm
109.990.000đ