Châu Mỹ

Du Lịch Canada: Vancouver – Whistler – Cầu Treo Capilano
Khởi hành: 07/11
Phương tiện:
Số ngày: 7 ngày 6 đêm
69.990.000đ
Du Lịch Mỹ: Seattle – Los Angeles – Hollywood – San Diego
Khởi hành: 11/07, 15/08, 19/09, 17/10, 14/11, 12/12
Phương tiện: Hàng không Eva Air
Số ngày: 8 ngày 7 đêm
89.990.000đ
Du Lịch Mỹ – Quyến Rũ Sắc Màu Nhiệt Đới: Hawaii – Honolulu
Khởi hành: 27/06, 25/07, 29/08, 26/09, 24/10, 21/11
Phương tiện: Hàng không Asiana Airlines
Số ngày: 6 ngày 5 đêm
96.990.000đ
Du Lịch Mỹ Thăm Xứ Sở Những Chàng Cao Bồi: Houston – San Antonio – Dallas – Fort Worth – Houston
Khởi hành: 22/06, 20/07, 24/08, 21/09, 26/10, 23/11, 14/12
Phương tiện: Hàng không Eva Air
Số ngày: 7 ngày 6 đêm
96.990.000đ
Du Lịch Mỹ Liên Tuyến (Đông – Tây): New York – Philadelphia – Washington DC – Las Vegas – Los Angeles – San Jose – San Francisco (Tặng vé vọng cảnh Skywalk)
Khởi hành: 22/06, 06/07, 20/07, 28/07, 17/08, 24/08, 14/09, 24/09, 12/10, 26/10, 09/11, 23/11, 14/12, 21/12, 28/12
Phương tiện: Hàng không Eva Air
Số ngày: 12 ngày 11 đêm
122.990.000đ
Du Lịch Mỹ Liên Tuyến (Đông – Tây): New York – Philadelphia – Washington DC – Las Vegas – Grand Canyon – Los Angeles (Tặng vé vọng cảnh Skywalk)
Khởi hành: 22/06, 06/07, 20/07, 28/07, 17/08, 24/08, 14/09, 28/09, 12/10, 09/11, 23/11, 14/12, 21/12, 28/12
Phương tiện: Hàng không Eva Air
Số ngày: 10 ngày 9 đêm
99.990.000đ
Du Lịch Mỹ Bờ Tây: Los Angeles – Las Vegas – San Jose – San Francisco Hollywood – Grand Canyon – Universal Studio (Tặng vé vọng cảnh Sky Walk)
Khởi hành: 25/06, 09/07, 22/07, 04/08, 19/08
Phương tiện: Hàng không Eva Air
Số ngày: 9 ngày 8 đêm
79.990.000đ
Du Lịch Mỹ Bờ Tây: Los Angeles – Phim Trường Universal – Las Vegas – Grand Canyon (Tặng vé vọng cảnh Skywalk)
Khởi hành: 25/06, 09/07, 22/07, 04/08, 19/08
Phương tiện: Hàng không Eva Air
Số ngày: 7 ngày 6 đêm
64.990.000đ
Du Lịch Bờ Tây Canada: Vancouver – Cầu Treo Capilano
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Hàng không Japan Airlines
Số ngày: 7 ngày 6 đêm
LIÊN HỆ
Du lịch Mỹ Bờ Tây: Los Angeles – Las Vegas – Hollywood
Khởi hành: 17/06, 28/06, 29/07, 12/08, 26/08, 23/09, 14/10, 11/11
Phương tiện: Hàng không Singapore Airlines
Số ngày: 7 ngày 6 đêm
55.990.000đ
Du Lịch Mỹ (Bờ Đông): New York – Philadelphia – Washington DC
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Hàng không Eva Air
Số ngày: 7 ngày 6 đêm
84.990.000đ
Du lịch Mỹ liên tuyến (Đông – Tây): New York – Philadelphia – Washington DC – Las Vegas – Los Angeles – San Diego
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Hàng không 5* Eva Air
Số ngày: 10 ngày 9 đêm
149.990.000đ