Đài Loan

Du Lịch Đài Loan: Đài Bắc – Đài Trung – Cao Hùng
Khởi hành: 30/10, 06/11, 20/11
Phương tiện: Vietjet Air
Số ngày: 5 ngày 5 đêm
12.390.000đ
Du Lịch Đài Loan: Cao Hùng – Đài Trung – Đài Bắc
Khởi hành: 07/09, 10/09, 14/09, 21/09, 24/09, 28/09, 05/10, 12/10, 19/10, 26/10
Phương tiện: Vietjet Air
Số ngày: 5 ngày 4 đêm
12.390.000đ
Du Lịch Đài Loan: Cao Hùng – Đài Trung – Đài Bắc
Khởi hành: 02/11, 09/11, 16/11, 23/11, 30/11, 07/12, 14/12, 21/12, 28/12
Phương tiện: Vietjet Air
Số ngày: 5 ngày 4 đêm
12.390.000đ
Du Lịch Đài Loan: Đài Trung – Cao Hùng – Đài Trung – Đài Bắc
Khởi hành: 09/08, 16/08, 30/08
Phương tiện: Vietjet Air
Số ngày: 5 ngày 4 đêm
11.990.000đ
Du Lịch Đài Loan: Cao Hùng – Đài Trung – Đài Bắc
Khởi hành: 03/08, 10/08, 13/08, 17/08, 24/08, 31/08
Phương tiện: Vietjet Air
Số ngày: 5 ngày 4 đêm
11.990.000đ
Du Lịch Đài Loan: Đài Trung – Cao Hùng – Nam Đầu – Đài Bắc
Khởi hành: 11/09, 18/09, 02/10, 09/10, 16/10, 23/10, 30/10, 06/11, 13/11, 20/11, 27/11, 04/12, 11/12, 18/12
Phương tiện: Vietjet Air
Số ngày: 5 ngày 4 đêm
11.990.000đ