Châu Úc

Du Lịch Úc: Sydney – Gold Coast – Brisbane
Khởi hành: 18/10
Phương tiện: Vietjet Air
Số ngày: 5 ngày 4 đêm
39.990.000đ
Du lịch Úc: Melbourne – Sydney
Khởi hành: 02/10
Phương tiện: Jetstar Airways
Số ngày: 7 ngày 6 đêm
47.990.000đ
Du lịch Úc – Xứ Sở KANGAROO: Sydney – Free Day
Khởi hành: 01/10, 15/10, 22/10, 27/10, 03/11, 10/11, 24/11, 08/12, 22/12, 29/12
Phương tiện: Vietjet Air
Số ngày: 5 ngày 4 đêm
27.990.000đ
Du lịch Úc: Sydney – Melbourne
Khởi hành: 18/10, 25/10, 08/11, 22/11, 20/12, 27/12
Phương tiện: Vietjet Air
Số ngày: 8 ngày 7 đêm
41.990.000đ