Châu Úc

Du Lịch Úc: Brisbane – Gold Coast
Khởi hành: 30/06, 14/07, 21/07, 28/07, 04/08, 18/08, 01/09, 15/09, 06/10, 20/10, 27/10
Phương tiện: Hàng không Vietjet Air
Số ngày: 4 ngày 4 đêm
26.990.000đ
Du lịch Úc: Melbourne – Sydney
Khởi hành: 14/07, 04/08, 08/09, 02/10
Phương tiện: Jetstar Airways
Số ngày: 7 ngày 6 đêm
47.990.000đ
Du lịch Úc – Xứ Sở KANGAROO: Sydney – Free Day
Khởi hành: 25/06, 09/07, 16/07, 23/07, 30/07, 06/08, 13/08, 15/10
Phương tiện: Hàng không Vietjet Air
Số ngày: 5 ngày 4 đêm
27.990.000đ
Du lịch Úc: Sydney – Melbourne
Khởi hành: 23/06, 07/07, 21/07, 18/08, 29/09, 13/10, 20/10
Phương tiện: Hàng không Vietjet Air
Số ngày: 8 ngày 7 đêm
41.990.000đ