Singapore

Du Lịch Singapore: Công Viên Sư Tử Biển – Đảo Sentosa
Khởi hành: 01/07, 08/07, 15/07, 22/07, 29/07
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 3 ngày 2 đêm
9.990.000đ
Du lịch Singapore – Malaysia
Khởi hành: 08/07, 15/07, 22/07, 29/07
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 6 ngày 5 đêm
11.990.000đ
Du Lịch Singapore: Công Viên Sư Tử Biển – Đảo Sentosa
Khởi hành: 05/08, 18/08, 19/08, 26/08
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 3 ngày 2 đêm
9.990.000đ
Du Lịch Singapore: Công Viên Sư Tử Biển – Đảo Sentosa
Khởi hành: 03/06, 10/06, 17/06, 24/06
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 3 ngày 2 đêm
9.990.000đ
Du lịch Singapore – Malaysia
Khởi hành: 05/08, 12/08, 19/08
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 6 ngày 5 đêm
11.990.000đ
Du lịch Singapore – Malaysia
Khởi hành: 17/06, 24/06
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 6 ngày 5 đêm
11.990.000đ
Du lịch Singapore – Malaysia
Khởi hành: 02/09
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 6 ngày 5 đêm
12.190.000đ
Du lịch Singapore – Malaysia
Khởi hành: 16/09, 23/09
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 6 ngày 5 đêm
12.190.000đ
Du lịch Singapore – Malaysia
Khởi hành: 07/10
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 6 ngày 5 đêm
12.190.000đ