Ninh Bình

[Tour Tết 2024] Miền Bắc: Hà Nội – Bái Đính – Tràng An – Hạ Long – Yên Tử – Sapa
Khởi hành: M2 Tết, M3 Tết, M4 Tết, M5 Tết, M6 Tết
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 6 ngày 5 đêm
5.980.000đ
[Tour Tết 2024] Miền Bắc: Hà Nội – Bái Đính – Tràng An – Hạ Long – Yên Tử – Sapa
Khởi hành: M2 Tết, M3 Tết, M4 Tết, M5 Tết, M6 Tết
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 5 ngày 4 đêm
5.500.000đ
[Tour Tết 2024] Miền Bắc: Hà Nội – Bái Đính – Tràng An – Hạ Long – Yên Tử
Khởi hành: M2 Tết, M3 Tết, M4 Tết, M5 Tết, M6 Tết
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 4 ngày 3 đêm
4.150.000đ
[Tour Tết 2024] Miền Bắc: Hà Nội – Tràng An – Bái Đính – Hạ Long – Yên Tử
Khởi hành: M2 Tết, M3 Tết, M4 Tết, M5 Tết, M6 Tết
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 3 ngày 2 đêm
3.850.000đ
Tour Miền Bắc (VLB01): Hà Nội – Tràng An – Bái Đính – Hạ Long – Yên Tử
Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 3 ngày 2 đêm
3.450.000đ
Tour Miền Bắc (VLB02): Hà Nội – Bái Đính – Tràng An – Hạ Long – Yên Tử
Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 4 ngày 3 đêm
3.750.000đ
Tour miền Bắc (VLB03): Hà Nội – Bái Đính – Tràng An – Hạ Long – Yên Tử – Sapa
Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 5 ngày 4 đêm
5.100.000đ
Tour Miền Bắc (VLB04): Hà Nội – Tràng An – Bái Đính – Hạ Long – Yên Tử – Sapa
Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 6 ngày 5 đêm
5.580.000đ
Tour Miền Bắc (VLB05): Hà Nội – Tràng An – Bái Đính – Hạ Long – Yên Tử
Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
Phương tiện: Ô tô
Số ngày: 2 ngày 1 đêm
2.050.000đ