Ninh Bình

Tour Miền Bắc (HPVLB01): Hà Nội – Tràng An – Bái Đính – Hạ Long – Yên Tử
Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 4 ngày 3 đêm
4.250.000đ
Tour Miền Bắc (HPVLB02): Hà Nội – Tràng An – Bái Đính – Hạ Long – KDL Yên Tử – Sapa
Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 6 ngày 5 đêm
6.050.000đ
Tour miền Bắc (HPVLB03): Hà Nội – Tràng An – Bái Đính – Hạ Long – KDL Yên Tử
Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 3 ngày 2 đêm
3.910.000đ
Tour Miền Bắc (HPVLB04): Hà Nội – Tràng An – Bái Đính – Hạ Long – Yên Tử
Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 2 ngày 1 đêm
2.650.000đ
Tour Miền Bắc (HPVLB05): Hà Nội – Thị Trấn Sapa Mờ Sương
Khởi hành: Thứ 7 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay / Ô tô
Số ngày: 4 ngày 3 đêm
3.750.000đ