Hongkong

Du Lịch Hongkong Kết Hợp Tự Do Mua Sắm
Khởi hành: 28/04, 30/04
Phương tiện: Cathay Pacific
Số ngày: 4 ngày 3 đêm
16.990.000đ
Du Lịch Hongkong Kết Hợp Tự Do Mua Sắm
Khởi hành: 09/03, 18/03, 23/03, 06/04, 11/05, 20/05, 25/05
Phương tiện: Cathay Pacific
Số ngày: 4 ngày 3 đêm
15.990.000đ