Điểm đến

Mơ về mùa thu Nhật Bản

Tôi vẫn thường mơ mộng, ngẩn ngơ trước sắc vàng đỏ của lá cây mỗi mùa thay áo. Cứ trong những ngày thu về tại…