Sapa

Miền Bắc: Hà Nội – Tràng An – Bái Đính – Hạ Long – Yên Tử – Sapa
Khởi hành: 27/04
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 6 ngày 5 đêm
5.980.000đ
Miền Bắc: Hà Nội – Tràng An – Bái Đính – Hạ Long – Yên Tử – Sapa
Khởi hành: 27/04
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 5 ngày 4 đêm
5.500.000đ
Miền Bắc: Hà Nội – Tràng An – Bái Đính – Hạ Long – Yên Tử
Khởi hành: 27/04, 28/04
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 4 ngày 3 đêm
4.150.000đ
Tour miền Bắc (HPVLB03): Hà Nội – Tràng An – Bái Đính – Hạ Long – KDL Yên Tử
Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 3 ngày 2 đêm
3.910.000đ
Tour Miền Bắc (HPVLB04): Hà Nội – Tràng An – Bái Đính – Hạ Long – Yên Tử
Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 2 ngày 1 đêm
2.650.000đ
Tour Miền Bắc (HPVLĐTB01): Hà Nội – Hà Giang – Đồng Văn – Cao Bằng – Thác Bản Giốc – Ba Bể
Khởi hành: Thứ 4 tuần thứ 3 hàng tháng
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 5 ngày 4 đêm
5.780.000đ
Tour Miền Bắc (VLĐT01): Hà Nội – Hà Giang – Đồng Văn – Nho Quế
Khởi hành: Thứ 5 (Tuần 1 & Tuần 3 hàng tháng)
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 4 ngày 3 đêm
3.550.000đ