Du lịch Mỹ

Du Lịch Mỹ: Seattle – Los Angeles – Hollywood – San Diego
Khởi hành: 17/10, 14/11, 12/12
Phương tiện: Hàng không Eva Air
Số ngày: 8 ngày 7 đêm
89.990.000đ
Du Lịch Mỹ Thăm Xứ Sở Những Chàng Cao Bồi: Houston – San Antonio – Dallas – Fort Worth – Houston
Khởi hành: 26/10, 23/11, 14/12
Phương tiện: Hàng không Eva Air
Số ngày: 7 ngày 6 đêm
96.990.000đ
Du Lịch Mỹ Liên Tuyến (Đông – Tây): New York – Philadelphia – Washington DC – Las Vegas – Los Angeles – San Jose – San Francisco (Tặng vé vọng cảnh Skywalk)
Khởi hành: 12/10, 26/10, 09/11, 23/11, 14/12, 21/12, 28/12
Phương tiện: Hàng không Eva Air
Số ngày: 12 ngày 11 đêm
122.990.000đ
Du Lịch Mỹ Liên Tuyến (Đông – Tây): New York – Philadelphia – Washington DC – Las Vegas – Grand Canyon – Los Angeles (Tặng vé vọng cảnh Skywalk)
Khởi hành: 12/10, 09/11, 23/11, 14/12, 21/12, 28/12
Phương tiện: Hàng không Eva Air
Số ngày: 10 ngày 9 đêm
99.990.000đ
Du Lịch Mỹ Bờ Tây: Los Angeles – Las Vegas – San Jose – San Francisco – Hollywood – Grand Canyon – Universal Studio (Tặng vé vọng cảnh Sky Walk)
Khởi hành: 14/10, 28/10, 11/11, 25/11, 23/12
Phương tiện: Eva Air
Số ngày: 9 ngày 8 đêm
79.990.000đ
Du Lịch Mỹ Bờ Tây: Los Angeles – Phim Trường Universal – Las Vegas – Grand Canyon (Tặng vé vọng cảnh Skywalk)
Khởi hành: 14/10, 28/10 11/11, 25/11 23/12
Phương tiện: Hàng không Eva Air
Số ngày: 7 ngày 6 đêm
64.990.000đ
Du lịch Mỹ Bờ Tây: Los Angeles – Las Vegas – Hollywood
Khởi hành: 14/10, 11/11
Phương tiện: Hàng không Singapore Airlines
Số ngày: 7 ngày 6 đêm
47.990.000đ
Du Lịch Mỹ (Bờ Đông): New York – Philadelphia – Washington DC
Khởi hành: 12/10, 26/10, 09/11, 23/11, 14/12, 21/12, 28/12
Phương tiện: Hàng không Eva Air
Số ngày: 7 ngày 6 đêm
69.990.000đ
Du lịch Mỹ liên tuyến (Đông – Tây): New York – Philadelphia – Washington DC – Las Vegas – Los Angeles – San Diego
Khởi hành: Liên hệ
Phương tiện: Hàng không 5* Eva Air
Số ngày: 10 ngày 9 đêm
149.990.000đ