Đà Nẵng

Miền Trung (VLT08): Đà Nẵng – Hoàng Sa – Sơn Trà – Bà Nà/Núi Thần Tài – Cù Lao Chàm – Hội An
Khởi hành: Thứ 4, Thứ 6 & Thứ 7 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 3 ngày 2 đêm
2.650.000đ
Miền Trung (VLT01): Đà Nẵng – Sơn Trà – Hội An – Bà Nà/Núi Thần Tài – Huế – Thánh Địa La Vang – Động Phong Nha/Thanh Tân
Khởi hành: Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 5 ngày 4 đêm
3.850.000đ
Miền Trung (VLT02): Đà Nẵng – Huế – Thánh Địa La Vang – Động Phong Nha/Thanh Tân – Sơn Trà – Bà Nà/Núi Thần Tài – Hội An
Khởi hành: Thứ 2 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 5 ngày 4 đêm
3.850.000đ
Miền Trung (VLT03): Đà Nẵng – Sơn Trà – Bà Nà/Núi Thần Tài – Hội An – Cố Đô Huế
Khởi hành: Thứ 4 & Thứ 7 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 4 ngày 3 đêm
3.100.000đ
Miền Trung (VLT05): Đà Nẵng – Bà Nà/Núi Thần Tài – Hội An – Cố Đô Huế
Khởi hành: Thứ 5 & Chủ Nhật hàng tuần
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 3 ngày 2 đêm
2.500.000đ
Miền Trung (VLT07): Đà Nẵng – Hoàng Sa – Sơn Trà – Bà Nà/ Núi Thần Tài – Rừng Dừa Bảy Mẫu – Hội An
Khởi hành: Thứ 4, Thứ 6 & Thứ 7 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 3 ngày 2 đêm
2.350.000đ
Miền Trung (VLT06): Đà Nẵng – Cố Đô Huế – Thánh Địa La Vang – Động Phong Nha/ Thanh Tân
Khởi hành: Thứ 2 & Thứ 6 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 3 ngày 2 đêm
2.600.000đ