Đà Nẵng

Tour Miền Trung: Đà Nẵng – Bà Nà Núi Chúa – Huế – Động Phong Nha
Khởi hành: Thứ 6, Thứ 2 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 3 ngày 2 đêm
3.150.000đ
Tour Miền Trung: Đà Nẵng – Sơn Trà – Hội An – Bà Nà – Huế – Động Phong Nha
Khởi hành: Thứ 5, Chủ Nhật
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 4 ngày 3 đêm
3.500.000đ
Tour Miền Trung: Đà Nẵng – Sơn Trà – Hội An – Bà Nà – Huế – Động Phong Nha
Khởi hành: Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 5 ngày 4 đêm
3.850.000đ
Tour Miền Trung: Đà Nẵng – Sơn Trà – Hội An – Bà Nà
Khởi hành: Thứ 4, Thứ 7 hàng tuần
Phương tiện: Máy bay/ Ô tô
Số ngày: 3 ngày 2 đêm
2.750.000đ