Trung Quốc

Du Lịch Trung Quốc: Côn Minh – Đại Lý – Shangrila – Lệ Giang
Khởi hành: 05/10, 19/10, 02/11, 16/11, 30/11, 14/12, 21/12, 28/12, 04/01/2024, 18/01/2024, 01/02/2024, 08/02/2024, 15/02/2024
Phương tiện: Vietnam Airlines
Số ngày: 8 ngày 7 đêm
17.990.000đ
Trung Quốc: Thượng Hải – Hàng Châu – Phim Trường Hoành Điếm
Khởi hành: 27/10, 11/11, 25/11, 28/12
Phương tiện: Air China
Số ngày: 5 ngày 4 đêm
14.990.000đ
Du Lịch Trung Quốc: Thượng Hải – Ô Trấn – Tô Châu – Bắc Kinh
Khởi hành: 12/10, 19/10
Phương tiện: Air China
Số ngày: 6 ngày 5 đêm
20.990.000đ
Du Lịch Trung Quốc: Bắc Kinh – Thiếu Lâm Tự – Phủ Khai Phong – Long Môn Động
Khởi hành: 21/09
Phương tiện: Air China
Số ngày: 6 ngày 5 đêm
19.990.000đ
Du Lịch Trung Quốc: Thành Đô – Nga Mi Sơn – Lạc Sơn
Khởi hành: 11/10, 25/10
Phương tiện: Hàng không Sichuan Airlines
Số ngày: 5 ngày 4 đêm
16.990.000đ
Du Lịch Trung Quốc: Trùng Khánh – Bắc Kinh
Khởi hành: 14/10, 21/10, 28/10, 03/11, 10/11, 17/11, 24/11, 01/12, 08/12, 15/12, 22/12, 29/12
Phương tiện: Air China
Số ngày: 5 ngày 4 đêm
15.990.000đ
Du Lịch Trung Quốc: Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn
Khởi hành: 24/09
Phương tiện: Hàng không Vietjet Air
Số ngày: 5 ngày 4 đêm
13.990.000đ
Du Lịch Trung Quốc: Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn – Cửu Thiên Động
Khởi hành: 19/09
Phương tiện: Vietjet Air
Số ngày: 6 ngày 5 đêm
13.990.000đ