Trung Quốc

Du Lịch Trung Quốc: Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn
Khởi hành: 16/04, 23/04, 07/05, 14/05, 21/05, 28/05
Phương tiện: Hàng không Vietjet Air
Số ngày: 5 ngày 4 đêm
15.390.000đ
Du Lịch Trung Quốc: Bắc Kinh – Tử Cấm Thành – Thiên An Môn – Vạn Lý Trường Thành
Khởi hành: 13/05, 18/05, 25/05
Phương tiện: Hàng không Air China
Số ngày: 4 ngày 3 đêm
12.990.000đ
Du Lịch Trung Quốc: Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn
Khởi hành: 25/04, 27/04
Phương tiện: Hàng không Vietjet Air
Số ngày: 6 ngày 5 đêm
17.990.000đ
Du Lịch Trung Quốc: Trương Gia Giới – Phượng Hoàng Cổ Trấn
Khởi hành: 13/04, 18/04, 20/04, 02/05, 04/05, 09/05, 11/05, 16/05, 18/05, 23/05, 25/05, 30/05
Phương tiện: Hàng không Vietjet Air
Số ngày: 6 ngày 5 đêm
16.990.000đ